030 - 692 60 90

Salaris-/personeelsadministratie

Door middel van een professioneel salarisverwerkingspakket kunnen wij periodiek uw loonverwerking verzorgen (incl. aangifte Loonheffing). Aan de hand van de arbeidsovereenkomsten zorgen wij ervoor dat de salarissen op de juiste wijze worden berekend. Zowel de werkgever als de werknemers hebben online toegang tot de voor hem/haar relevante gegevens. Daarnaast worden uiteraard de aangiften loonheffingen verzorgd en worden de pensioenfondsen en -verzekeraars geïnformeerd. 

Een beknopt overzicht van onze overige dienstverlening:

  • Meldingen aan UWV en Arbodienst
  • Meldingen aan verzekeraars
  • Verzorgen formaliteiten richting diverse instanties
  • Begeleiden van looncontroles door de belastingdienst
  • Adviseren op het gebied van lonen en arbeidsvoorwaarden
  • Adviseren bij werving en selectie

 

Accountants en adviseurs met gedegen kennis én visie.

De accountants en adviseurs van UnsterDeMeent zetten hun kennis en ervaring om in kansen voor cliënten. Het dagelijkse werk van een ondernemer/ (financieel) directeur bestaat uit het maken van keuzes. Daarbij heeft iedere optie haar voors en tegens. Een sparringpartner die dan helpt om de juiste keuzes te maken is belangrijk bij de ontwikkeling van uw onderneming.

Ondernemen vraagt om gedegen kennis maar ook om visie...

AA- Accountant Hans Klutz
AA- Accountant Johan Kok
Senior Accountmanager Ron Ossendrijver