030 - 692 60 90

Administratieve dienstverlening

Indien gewenst verzorgen wij de complete boekhouding voor alle soorten ondernemingen. Dit kan zowel bij u op het bedrijf als bij ons op kantoor plaatsvinden. De administratieplicht bij ondernemingen houdt in dat de rechten en plichten en de voor de heffing van belasting verder van belang zijnde gegevens te allen tijde duidelijk uit de administratie moeten blijken. Dit betekent dat de administratie regelmatig en overzichtelijk moet worden bijgehouden. Afhankelijk van de eigen mogelijkheden (wat kunt en wilt u intern doen) kunnen we de boekhouding deels of geheel uit handen nemen. Daarbij houden we een vinger aan de pols voor wat betreft de ontwikkelingen binnen de onderneming en zullen waar nodig en mogelijk met u overleggen en u adviseren.

De administratie is een belangrijk onderdeel van de beschikbare managementinformatie en is derhalve erg van belang bij het nemen van de juiste beslissingen. 

Het doen van aangiften omzetbelasting, ICP-opgaven, het verstrekken van gegevens voor het CBS, het informeren van verzekeringsmaatschappijen, en dergelijke, behoren tot onze dienstverlening.

Accountants en adviseurs met gedegen kennis én visie.

De accountants en adviseurs van UnsterDeMeent zetten hun kennis en ervaring om in kansen voor cliënten. Het dagelijkse werk van een ondernemer/ (financieel) directeur bestaat uit het maken van keuzes. Daarbij heeft iedere optie haar voors en tegens. Een sparringpartner die dan helpt om de juiste keuzes te maken is belangrijk bij de ontwikkeling van uw onderneming.

Ondernemen vraagt om gedegen kennis maar ook om visie...

AA- Accountant Hans Klutz
AA- Accountant Johan Kok
Senior Accountmanager Ron Ossendrijver