Privacy Statement

UnsterDeMeent hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Daarom hanteren wij het hieronder weergegeven privacybeleid dat is gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Registratie van persoonsgegevens
Deze website biedt u de mogelijkheid elektronisch te communiceren met UnsterDeMeent. De met het oog daarop te verstrekken gegevens worden opgenomen in een door UnsterDeMeent gevoerde registratie van persoonsgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waar het bericht betrekking op heeft. Die persoonsgegevens worden voorts vastgelegd en gebruikt voor marketingdoeleinden, maar alleen indien u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
Registratie van overige gegevens
Op deze website kunnen alle functies worden gebruikt zonder dat uw persoonlijke gegevens worden vastgelegd. Het bezoek van deze website geschiedt dus anoniem. Alleen in die gevallen, waarin de bezoeker van deze website expliciet wordt verzocht om bepaalde gegevens te verstrekken, vindt vastlegging van de verstrekte gegevens plaats. Daarnaast vindt anonieme vastlegging plaats van bezoek- en verkeersgegevens, zoals type verbinding, browser, besturingsprogramma en pagina's van deze website die bezocht worden. Deze gegevens worden door UnsterDeMeent uitsluitend verzameld en gebruikt om de inhoud van deze website optimaal te kunnen afstemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.
Gebruik van cookies
UnsterDeMeent maakt bij het verstrekken van informatie door middel van deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het dient ertoe uw computer met het oog op een (eventueel) volgend bezoek van deze website sneller te kunnen herkennen en daardoor de toegang tot deze website te vergemakkelijken. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.
Links naar websites van derden en gebruik van cookies door derden
Deze website bevat links naar websites van derden. Andersom kunnen derden linken naar deze website. UnsterDeMeent is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden en het gebruik van cookies door derden.
Wijziging
UnsterDeMeent behoudt zich de bevoegdheid voor haar privacybeleid voor deze website te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig dit privacy statement.

Copyright © UnsterDeMeent B.V.